REGULAMIN HOSTELU CENTRUM

 

1. Doba hostelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.

 

2. Pokoje hostelowe wynajmuje się za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką, bądź kartą kredytową.

 

3. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 9:00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby nie zameldowane.

 

4. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tą zasadę, nawet w trakcie trwanie doby hostelowej, nie zwracając kosztów poniesionych za pobyt.

 

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia hostelu.

 

6. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów w budynku hostelu podlega karze 500zł na pokrycie kosztów związanych z interwencją straży pożar4nej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenie pomieszczeń.

 

7. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania.Faktura może być wystawiona najpóźniej do 14 dni od dnia zapłaty (dla firm). Powyższy termin ulega wydłużeniu do 3 miesięcy, gdy faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Po upływie powyższych terminów hostel ma prawo odmówić wystawienia faktury.

 

8. W celu wymeldowania się, po opuszczeniu pokoju należy udać się do recepcji i zwrócić klucze lub jeśli jest taka możliwość można przekazać klucz Panią sprzątającym.

 

9. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń hostelowych.

10. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

11. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz w aneksach kuchennych. Cenne rzeczy można przechować w recepcji. Jednakże typowego sejfu hostel nie posiada.

12. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu, zachowaj porządek i czystość. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i aneksach kuchennych, gdyż służą one w naszym hostelu do wspólnego użytku.

13. Za zgubienie kluczy lub konieczność interwencji obsługi hostelu w godzinach będzie pobierana opłata od 50,00zł. Upraszamy o pilnowanie kluczy do pokoju lub pozostawiania ich na recepcji.

14. Opłat  wpłaconych  na poczet rezerwacji pokoi nie zwracamy. 

15. Opłat wniesionych za dobę noclegową nie zwracamy, dotyczy to również w przypadku skrócenia pobytu. 

16. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki, które nie są zależne od nas. 

17 . w trosce o godny wypoczynek innych rezerwujących ,nie przyjmujemy uczestników rezerwacji na wyjazdy tzw. wieczory kawalerskie i panieńskie. Obiekt zastrzega sobie pobranie kaucjii zwrotnej w  wysokości 1500 zł celem zabezpieczenia szkód i niedogodności dla innych gości w trakcie trwania pobyt w.wymienionych imprez.