Proponujemy również wynajęcie apartamentów (do  3 osób) z łazienką, aneksem kuchennym i tv. Apartamenty położone są w budynkach obok hostelu. Klucze wydawane są w recepcji, za ich wydanie pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 50 zł.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 

 1. Rezerwacja apartamentów musi być zabezpieczona kartą płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC), bądź kaucją gotówkową w wysokości 500zł, wówczas odbiór klucza następuje o godzinie 10:30  w apartamencie.

 2. Za wydanie kluczy od apartamentu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 zł. W przypadku zgubienia, bądź zniszczenia klucza kaucja pokrywa koszty naprawy lub jego dorobienia.

 

 1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy ilość osób podaną w meldunku zgłoszeniowym, Centrum Hostel może żądać dodatkowej opłaty, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie odmówić wydania kluczy. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Centrum Hostel zastrzega sobie również prawo do wymeldowania w trakcie trwania pobytu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

   

 2. Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym, oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie jest niedozwolone i również podlega karze w wysokości 500 zł.

 

 1. Przy odbiorze kluczy Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) swój oraz osób, które przebywać będą w lokalu, celem zameldowania. W najętym Lokalu mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Meldunkowej. W przypadku stwierdzenia obecności w Lokalu gości po godzinie 22:00 lub innych osób Klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwu krotności dobowej ceny najmu.

   

 2. W apartametach zakazane jest palenie tytoniu oraz innych używek. Złamanie zakazu będzie egzekwowane w postaci kary w wysokości 200 zł.

   

 3. Hostel obciąży kartę platniczą gości opłatą za wyrządzone szkody i nieprzestrzeganie regulaminu.

   

 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Centrum Hostel o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym, oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

   

 5. Klient ma obowiązek pozostawić apartament w należytym porządku, a przed wyjazdem sprawdzić, czy nie pozostawił swoich dóbr. Firma nie odpowiada za pozostawione w lokalu rzeczy. W przypadku pozostawienia apartamentu w stanie znacznego zabrudzenia (wymiociny itp. ) obciążamy Klient oplata za dodatkowe usługi sprzątania w kwocie 500 zł

   

 6. Równowartość szkód pokrywa w całości Klient, Jeżeli szkody spowodowane przez Najemcę przekroczą wartość zabezpieczenia, udzielonego na karcie kredytowej, to Najemca zobowiązuje się do dodatkowego pokrycia na rzecz Wynajmującego kosztów napraw wyrządzonych przez Najemcę szkód, na co Najemca wyraża zgodę. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu z Najemcą.

 

 1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu

Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową.

 

 1. Dokonując rezerwacji apartamentu klient niniejszym akceptuje regulamin orazwyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Centrum Hostel. Podane dane będą wykorzystane jedynie na potrzeby rezerwacji.

  Nr karty (tylko karty systemów VISA, MasterCard): ...............
  Data ważności karty: ......................
  Security code (3 ostatnie cyfry z białego paska na odwrocie karty): ............
  Nazwisko i imię na karcie: .................

  Pobrano kaucję za klucze: .................

 

 

Zameldowane osoby:

1......................................................................... 2.........................................................................

3......................................................................... 4.........................................................................

 

 

Podpis pracownika Podpis klienta

ŻYCZYMY WYGODNEGO POBYTU I MIŁYCH WSPOMNIEŃ Z WROCŁAWIA.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Ponadto oferujemy:

 • aneks kuchenny do dyspozycji gości
 • przyjazny, wielojęzyczny personel
 • sejf na recepcji
 • W miesiącach zimowych grudzień , styczeń, luty

  rececpja czynna jest do godziny 20-tej

  prosimy o przybycie do godziny 20 tej kawa i herbata dla gości gratis
 • ręczniki wypożyczane są za kaucją zwrotną 10 zł
 • darmowy internet Wi-Fi w lobby hostelu